Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1880 8 177 ok. 5 000 ok. 61,1%
1896 10 237 5 692 55,6%
1921 6 840    
1973 9 600    
1989 14 000    
2007 12 684    
Print