Żydowscy mieszkańcy Pilzna w latach 1564 - 1939

Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów % udział Żydów
1564 - 5 -
1777 - 19 -
1880 2 128 551 26%
1900 2 138 707 30%
1921 3 553 745 21%
1931 3 685 640 17%
1939 3 800 788 21%

Źródło:

  • Tabelę opracowano na podstawie Szczeklik Józef, Pilzno i jego dzieje, Pilzno 1994 oraz Andrzej Potocki, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004, s. 124

 

Print