Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1765   8  
1792   24  
1819 1085 20 1,8
1916   1126  
1921 3297 1307 39,6
1933   1439  
1939 3790 1323 34,9
2010 6152    

Źródła:

  • Archiwum Państwowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski I, sygn. 1593, k. 4  (dane za rok 1933).
  • Bernacki W., Między wojnami światowymi, [w:] Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, red. F. Kiryk, Kraków 2000, ss. 318–319.
  • Leśniak F., W okresie Polski szlacheckiej, [w:] Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, red. F. Kiryk, Kraków 2000, s. 230.
  • Proszowice, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 2, red. Sh. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 1030.

Print