Rok Liczebność mieszkańców ogółem Liczebność Żydów Udział Żydów w ogólne liczbie mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1765   418  
1857 1907 1695 88,9
1865 1895 1052 55,5
1897 3005 1625 54,1
1921 2163 745 34,4
1941   700  
2012 1662    

Źródła:

  • Rajgrod, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 1055 – dane z 1857, 1921 i 1941 roku;
  • Rajgrod, [w:] Jewriejskaja encikłopiedija Brokgauza i Jefrona, Sankt Pieterburg 1906–1913 – dane z 1765, 1865 i 1897 roku.
Print