Społecznoość żydowska w Rohatynie
Rok Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1765 76 ---
1810 1216 ---
1880 3035 59,5%
1890 3503 48,7%
1900 3217 44,7%
1910 3254 42,5%
1931 3002 ---

 

Print