Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1827 1811    
1848 1842 3 0,2
1868   47  
1870 2280 63 2,8
1880   136  
1900 4214 194 4,6
1921 5151 332 6,4
1931 6004 432 7,2
1939 6250 580 9,3
1946 5866    
1960 6599    
1970 7751    
1980 8735    
2008 9629    
2010 9541    
Print