Rok Liczebność Żydów Liczebność mieszkańców Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1819 126    
1820 106 22 360  
1834 315 33 500 0,9
1843 519    
1849 726 44 104 1,6
1852 901 52 000 1,7
1861 1438 58 487 2,4
1871 1823 72 000 2,5
1880 2338 88 000 2,6
1895 2850    
1910 2757 236 113 1,16
1925 1615 254 466 1,0
1930 2703    
1932 2630 270 747 0,9
1942 79    
1946 30 951   42,0
1950   180 000  
1960 3800 273 000 1,4
2016   404 878  

 

Bibliografia

  • Alicke K-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, München 2009, szp. 3949.
  • Białecki T., Historia Szczecina, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
  • Mieczkowski J., W poszukiwaniu miejsca – historii Żydów w Szczecinie, „Pogranicze” 2003, nr 4.
  • Mieczkowski J., Zarys dziejów szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w latach 19501989, [w:] Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej, 27 czerwca 2003 r., red. K. Kozłowski, J. Mieczkowski, Szczecin 2004.
  • Piskorski J.M., Wachowiak B., Włodarczyk E., Szczecin: zarys historii, Poznań 2002.
  • Turek-Kwiatkowska L., Przyczynek do dziejów społeczności żydowskiej w Szczecinie w XIX w i na początku XX w., [w:] Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej, 27 czerwca 2003 r., red. K. Kozłowski, J. Mieczkowski, Szczecin 2004.
Print