W XVII w. Trembowli mieszkało 1 486 Żydów.
U 1931 r. w powiecie trembowlańskim mieszkało 3 tys. Żydów. 
©T.Vozniak, 2008.

Print