• Aron Heppner, Isaak Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1909.
  • Marian Drozdowski, Dzieje Pleszewa, Kalisz 1989.
  • Beata Janczewska, Żydzi w Pleszewie, Pleszew 1993, typescript.
  • Kazimierz Niesiołowski, Szkice i sylwetki z przeszłości Pleszewa, Pleszew 1938.
  • Jarosław Biernaczyk, Słownik biograficzny Żydów ostrowskich [in:] Studia Iudaica Ostroviensia, vol. 1., Ostrów Wielkopolski 2007.
  • Text about Pleszew from FTP:

Janusz Jaros, Macewy wśród gruzu, [in:] Ziemia Kaliska, 29.07.2006

Print