Ok. 1920 r. lekcji judaizmu oraz lekcji jęz. hebrajskiego udzielali: rabin Siegfried Gelles, nauczyciel Albert Herbst oraz kantorowie Chiel Sternberg i Abraham Elster[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Czwojdrak D., Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004, ss. 140–145.