W drugiej połowie XVIII w. nastąpił okres wyjątkowego rozwoju nauki żydowskiej w Lesznie. Miejscowa szkoła talmudyczna cieszyła się dużą popularnością, także wśród Żydów z odległych miejscowości.

W 1848 r. gmina ufundowała 6-klasową szkołę dla chłopców i dziewcząt. Pracowało w niej 6 nauczycieli, a uczęszczało do niej ok. 450 uczniów. W 1861 r. liczba uczniów spadła do 291.

Do 1921 r. działała na terenie miasta szkoła żydowska, do której uczęszczało 39 uczniów. Szkołę zlikwidowano z powodu wyjazdu do Niemiec kierującej nią nauczycielki Jenny Barschak.

Print