• Biernaczyk  Jarosław, 2006    Dr Aron Heppner, rabin, historyk i archiwariusz, in: Szkice Koźmińskie, no. 37/2006.
  • Heppner Aron-- Herzberg, Isaak, 1909    Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg
  • Pietrowski Michał, 2001 Z dziejów gminy żydowskiej w Koźminie Wielkopolskim, in: Szkice Koźmińskie, Nr 28/2001.
  •  Pietrowski Michał, 2006 Żydzi w Koźminie, in: Monografia Koźmina Wielkopolskiego i okolicy, edited by M. Pietrowski, A.Wędzki; Koźmin Wielkopolski
  •  Daniel Szczepaniak, Koźmin Wielkopolski na pocztówce i fotografii z lat 1898-1918, Koźmin Wielkopolski 2007.

 

Print