This article is not available in selected language.

„Kontynenty”

„Kontynenty” – czasopismo emigracyjne o charakterze literackim i kulturalnym; wydawane w Londynie w latach 1959–66; kontynuacja „Merkuriusza Polskiego”; platforma wypowiedzi działającej w Londynie grupy literackiej Kontynenty (A. Busza, B. Czaykowski, A. Czerniawski, J.S. Sito, F. Śmieja, B. Taborski); publikowały teksty literackie członków grupy, polemiczne opinie na temat kondycji emigracji, będące wyrazem krytycznego stosunku redakcji wobec polityki i sposobu myślenia starszej generacji wychodźczej, informowały o sytuacji w kraju; zamieszczały utwory pisarzy i poetów krajowych, omówienia wydawnictw emigr. i krajowych; redaktorzy naczelni: Czerniawski, Czaykowski, Śmieja, Z. Grabowski; nakład 2–3 tys. egzemplarzy.

  • Sikora J., Londyńska grupa literacka Merkuriusza i Kontynentów, Olecko 2000.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.