This article is not available in selected language.

„Młoda Polska. Wiadomości historyczne i literackie”

„Młoda Polska. Wiadomości historyczne i literackie” - czasopismo polit., wyd. jako dekada 1838–40 w Paryżu; zał. przez S. Uruskiego, L. Turowskiego i P. Platera, miała oblicze ortodoksyjnie katol.; nie związana z żadnym ugrupowaniem emigr., wiele miejsca poświęcała sprawom pisarstwa i krytyce lit. (m.in. złośliwa ocena twórczości J. Słowackiego, zwł. Balladyny, dokonana przez S. Ropelewskiego spowodowała replikę poety w strofach Beniowskiego); informowała o ruchu wydawniczym oraz wydarzeniach lit. w kraju i na emigracji; broniła przed atakami A. Mickiewicza jako prof. Collège de France; red. E. Januszkiewicz przy współudziale E. Jourdaina.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.