This article is not available in selected language.

„Moment, Der”

„Der Moment” (jid. Chwila) – jeden z najbardziej poczytnych dzienników żydowskich w Polsce. Wydawany w jidysz, wychodził w Warszawie w latach 1910-39. Założony przez Zewa Hirsza Pryłuckiego, Noacha Pryłuckiego i Hillela Zeitlina. Przeciętny nakład wynosił 30 000 egzemplarzy, w okresie procesu Beilisa (1911-13) dochodził do 150 000. W drugiej połowie lat 30. „Der Moment” popierał nurty rewizjonistyczne. Jednym z autorów był Władimir Żabotyński.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.