This article is not available in selected language.

„Motyl. Pismo periodyczne tygodniowe”

„Motyl. Pismo periodyczne tygodniowe” – tygodnik rozrywkowo-lit., wyd. 1828–31 w Warszawie przez W.R. Druckiego-Lubeckiego; oprócz recenzji i utworów lit. zamieszczał materiały rozrywkowe; w walce klasyków z romantykami opowiadał się po stronie tych ostatnich, publikując gł. poezje A. Mickiewicza (m.in. pierwodruk Pieśni filaretów, pt. Anakreontyk, fragmenty i streszczenie Konrada Wallenroda), K. Gaszyńskiego, A.E. Odyńca, T. Zana; zajmował się także twórczością starszego pokolenia.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.