This article is not available in selected language.

„Nadwiślanin. Pamiętnik literaturze poświęcony”

„Nadwiślanin. Pamiętnik literaturze poświęcony”  organ Cyganerii warszawskiej, wyd. nieregularnie 1841–42; redaktor S. Filleborn; adresowany do młodych, prowadził częste polemiki z „Biblioteką Warszawską”; zamieszczał utwory, krytykę lit., szkice hist. i filoz.; do współpracowników należeli m.in.: K. Baliński, K. Brzozowski, J.B. Dziekoński, J. Kenig, J. Majorkiewicz, T. Lenartowicz, S.Z. Sierpiński, W. Szymanowski, R. Zmorski (współredaktor pierwszego numeru).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.