This article is not available in selected language.

„Naprzód”

Czasopismo socjalist., wyd. 1892–1948 w Krakowie; od 1892 dwutygodnik, od 1895 tygodnik, od 1900 dziennik (pierwszy socjalist. dziennik na ziemiach pol.), do 1919 organ PPSD, następnie jeden z regionalnych dzienników PPS, którego współprac. byli małopol. działacze socjalist., m.in.: B. Drobner, H. Diamand, H. Lieberman, Z. Marek; od 1935 wyd. jako krak. mutacja „Robotnika”, nie ukazywał się po 1939, wznowiony 1945 jako tygodnik, następnie dziennik Wojew. Kom. PPS w Krakowie, 1947–48 krak. mutacja „Gazety Robotniczej”; red. nacz.: E. Haecker, po 1945 J. Dąbrowski, J. Waśniewski; nakład 1918–39 do 10 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.