This article is not available in selected language.

„Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności”

„Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności”  miesięcznik lit.-polit., wyd. 1801–05 w Warszawie przez F.K. Dmochowskiego; związany z TPN, zamieszczał m.in. rozprawy czytane na jego posiedzeniach, wiersze S. Trembeckiego, J.P. Woronicza, liczne przekłady, gł. z literatury rzymskiej; Dmochowski, zwolennik estetyki klasycyzmu, w tym duchu dobierał i oceniał publikowane dzieła; zbyt wąski krąg odbiorców był przyczyną upadku pisma.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.