This article is not available in selected language.

„Przegląd Polski”

„Przegląd Polski”  miesięcznik polit.-lit., wyd. 1866–1914 w Krakowie; zał. przez S. Koźmiana, J. Szujskiego, S. Tarnowskiego i L. Wodzickiego, którzy 1869 opublikowali tu głośny pamflet polit. Teka Stańczyka; oprócz „Czasu” gł. organ konserwatywnego ziemiaństwa galicyjskiego, postulujący lojalizm wobec zaborcy, przeciwstawiający się dążeniom niepodległościowym i demokratyzmowi pozytywistów warsz.; w dziale lit. pisma drukowano utwory: A. Fredry, K. Koźmiana, Deotymy, J.I. Kraszewskiego, A. Asnyka i in.; w dziale krytyki i historii literatury zamieszczano rozprawy: A. Brücknera, K.M. Górskiego, J. Kallenbacha, R. Pilata, S. Windakiewicza, w kronice lit. prowadzono przegląd nowości wydawniczych, zwłaszcza twórczości powieściowej; redaktor: 1866 Koźmian, od 1867 L. Powidaj, od 1774 I. Skrochowski, od 1881 S. Tarnowski, od 1885 J. Mycielski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.