This article is not available in selected language.

„Schodka apuchtinowska”

wiec protestacyjny studentów Cesarskiego UW 17 IV 1883 przeciwko relegowaniu z uczelni studenta J. Żukowicza, który spoliczkował A. Apuchtina, kuratora Okręgu Nauk. Warsz. za jego antypol. i rusyfikacyjną politykę; w odpowiedzi na demonstrację władze relegowały z uczelni i aresztowały wielu studentów; „s.a.” była pierwszym po upadku powstania styczniowego 1863–64 przejawem oporu wobec antypol. polityki władz ros. w Królestwie Polskim.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.