This article is not available in selected language.

„Sonderaktion Krakau”, Akcja Specjalna „Kraków”

kryptonim akcji niem. skierowanej przeciwko pol. uczonym; przeprowadzona przez gestapo 6 XI 1939; aresztowano w Krakowie 183 pracowników nauk. Uniw. Jagiellońskiego i in. uczelni wyższych; początkowo uwięzieni m.in. w więzieniu Montelupich (75 profesorów), następnie w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen (181 osób); protesty międzynar. opinii publ. i interwencja władz kilku państw neutralnych spowodowały 1940 zwolnienie 102 więźniów w wieku ponad 40 lat; warunki życia obozowego spowodowały śmierć wielu uczonych w obozie lub bezpośrednio po zwolnieniu, m.in.: A. Bollanda, I. Chrzanowskiego, S. Estreichera, T. Grabowskiego, K. Kostaneckiego, P. Łozińskiego, J. Nowaka, F. Rogozińskiego, A. Różańskiego, M. Siedleckiego, J. Smoleńskiego, L. Sternbacha, W. Taklińskiego, W. Verbrodta, J. Włodka; akcja stanowiła początek zorganizowanego wyniszczania pol. inteligencji przez niem. okupanta.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.