This article is not available in selected language.

„Świat”

„Świat” – ilustrowany tygodnik o charakterze magazynu, założony przez S. Krzywoszewskiego, wydawany w latach 1906–39 w Warszawie, od 1910 wydawany przez Akcyjne Towarzystwo Wydawnicze „Świat”); „Świat” miał charakter eklektyczny, nowością wprowadzoną przez redakcję były aktualne fotoreportaże (zdjęcia M. Fuchsa); od 1909 stały dodatek „Romans i Powieść” (od 1927 pod nazwą „Powieść i Nowela”), w którym drukowano powieści, m.in.: W.S. Reymonta, A. Struga, K. Makuszyńskiego, Z. Nałkowskiej, J. Kadena-Bandrowskiego; do współpracowników należeli: A. Breza, A. Chołoniewski, W. Giełżyński, L. Kotarbiński, W. Kosiakiewicz, K. Wroczyński; pierwszy redaktor Krzywoszewski (1906–14 i 1918–33), następni — Cz. Podwiński (1914–18) i L. Chrzanowski (od 1934).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.