This article is not available in selected language.

„Świat” (1882–1892)

„Świat” – ilustrowany dwutygodnik literacko-artystyczny, wydawany w latach 1882–92 i 1893–95 w Krakowie oraz w 1892 r. we Lwowie; 1891–93 organ Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych; pismo informowało o rodzimej i obcej literaturze oraz sztuce, jako jedno z pierwszych zamieszczało kolorowe reprodukcje dzieł sztuki; „Ś.” szerzył kult twórczości J. Słowackiego; zamieszczał utwory lit., zarówno starszych, jak i młodszych pisarzy; popularyzował estetyzm i symbolizm, zapoznawał z eur. modernistami; współpracownicy m.in.: Z. Przesmycki (od 1891), A. Lange, K. Tetmajer, C. Jellenta, R. Zawiliński, M. Zdziechowski; redaktorzy: Z. Sarnecki i I. Nikorowicz.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.