This article is not available in selected language.

„Tygodnik Ilustrowany”

„Tygodnik Ilustrowany”  pismo lit., artyst. i społ., wyd. 1859–1939 w Warszawie; założyciel i do 1874 wydawca J. Unger, do 1882 G. Unger, następnie wyd. przez spółkę Gebethner i Wolff; redaktorzy: L. Jenike (1859–86), J. Wolff (1886–1918), później m.in.: A. Oppman, A. Grzymała-Siedlecki, Z. Dębicki, P. Choynowski; w redakcji w różnych okresach: J. Bartoszewicz, F.M. Sobieszczański, W. Szymański, K.W. Wójcicki, M. Gawalewicz, W. Korotyński; „T.I.” należał do tzw. starej prasy; w okresie Młodej Polski publikował utwory modernistów (1898–1907 kier. lit. — I. Matuszewski); pod redakcją Wolffa wprowadzono dział informacji krajowych i zagranicznych oraz korespondencji; drukowano m.in. Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopów W.S. Reymonta, Popioły S. Żeromskiego; pismo przyczyniło się do rozkwitu pol. ilustracji drzeworytniczej (zwłaszcza 1862–68, gdy kier. artyst. był J. Kossak), popularyzowało malarstwo współczesne.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.