This article is not available in selected language.

Ahl al-kitab

Ahl al-kitab (arab., „ludzie księgi”), ahl al-kitāb – termin koraniczny oznaczający wyznawców religii objawionych, judaizmu i chrześcijaństwa; wg poglądów muzułmańskich w zasadzie otrzymali oni to samo objawienie, co wyznawcy islamu, ale uległo ono z czasem zniekształceniu; ponieważ wierzyli w tego samego jednego Boga, nie byli nawracani, ale byli zobowiązani do płacenia specjalnego podatku pogłównego (dżizja), wyższego od muzułmańskiego zakatu; prawo islamu gwarantowało im uprzywilejowaną pozycję ludzi chronionych (ahl az-zimma, zimmi) oraz autonomię i niezależność.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.