This article is not available in selected language.

Holocaust Memorial Museum

Holocaust Memorial Museum (ang. Muzeum-Pomnik Zagłady) – założony w 1993 r. w Waszyngtonie. Jego akt ustanowienia wydał w 1979 r. Kongres USA, pomysłodawcą był Elie Wiesel, a autorami koncepcji ideowej – J. Weinberg i M. Smith, projektu architektonicznego – J.I. Fried. Holocaust Memorial Musem składa się z dwóch budynków o łącznej pow. 30 tys. m kw., ekspozycja zajmuje ok. 4 tys. m kw. Największym pomieszczeniem jest Sala Pamięci, będąca miejscem kontemplacji o charakterze ekumenicznym. Holocaust Memorial Museum jest świadectwem zbrodni dokonanej na narodzie żydowskim przez hitlerowskie Niemcy i hołdem złożonym ofiarom. Cechuje je zacieranie granicy między klasyczną ekspozycją muzealną a spektaklem teatralnym.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.