This article is not available in selected language.

Mazeł tow!

Mazeł tow! [hebr.] – szczęścia, powodzenia! (pozdrowienie żydowskie).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.