This article is not available in selected language.

Namiot Spotkania

Wg Biblii święty namiot, który Izraelici mieli ze sobą podczas wędrówki przez pustynię; odpowiednik centr. części świątyni, miejsce, w którym trwa obecność Boga (zw. Święte świętych).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.