This article is not available in selected language.

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

(PKKP), bank emisyjny w Warszawie działający 1916–24, zał. XII 1916 przez niem. władze okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa Warsz., działający od IV 1917; PKKP emitowała marki pol., których obieg XI 1918 wyniósł 880 mln; XI 1918 przejęta przez administrację pol., jej gł. zadaniem stała się unifikacja systemu pieniężnego w Polsce i wprowadzenie marki pol. zamiast różnych środków płatniczych, drukowanie pieniędzy oraz finansowanie potrzeb kredytowych; nadmierna emisja marek pol. (125 trylionów) doprowadziła w lecie 1923 do hiperinflacji; IV 1924 postawiona w stan likwidacji, funkcje banku centr. przejął Bank Polski SA.

E. Czapska Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, „Bank i Kredyt” 1988 nr 5–6.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.