This article is not available in selected language.

Stowarzyszenie Podróżujących Kupców Galicji

założone ok. 1905 w Krakowie stowarzyszenie samopomocowe, bardzo aktywne przed I wojną światową w całej Galicji (w 1907 ponad 250 członków). Na jego czele stał przez wiele lat S. Rittermann. Stowarzyszenie wydawało własny tygodnik „Podróżujący Kurier - Der reisende Courier”.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.