This article is not available in selected language.

Światowa Organizacja Syjonistyczna

Światowa Organizacja Syjonistyczna, ang. World Zionist Organization – założona 1897 w Bazylei z inicjatywy Theodora Herzla na I Światowym Kongresie Syjonistycznym jako ideologiczne i organizacyjne centrum syjonizmu; skupia i koordynuje działalność organizacji syjonistycznych na świecie; najwyższym organem Ś.O.S. jest Kongres, zbierający się początkowo co roku, 1901–39 co dwa lata, od 1946 co 3–6 lat; wyłania on przewodniczącego i egzekutywę; do 1948 Ś.O.S. stawiała sobie za cel doprowadzenie do powstania państwa żydowskiego w Palestynie, od 1951 działa pod hasłem wzmocnienia siły państwa Izrael, zwiększenia imigracji do Izraela (wraz z Agencją Żydowską jest wyspecjalizowaną instytucją odpowiedzialną za rozwój osadnictwa i absorpcję imigrantów) oraz zapewnienia jedności narodu żydowskiego; przewodniczący m.in. Herzel, Ch. Weizman, N. Sokołów, N. Goldmann.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.