This article is not available in selected language.

Światowy Kongres Żydów

Światowy Kongres Żydów, ang. World Jewish Congress – utworzony 1936 w Genewie w celu reprezentowania interesów żydowskich na arenie międzynarodowej; nawiązywał do działalności delegacji żydowskiej w czasie konferencji pokojowej w Paryżu (1919); pierwotnie stawiał sobie za gł. zadanie obronę Żydów w III Rzeszy oraz faszystowskich Włoszech; po II wojnie świat. skoncentrował działalność na ściganiu zbrodni wojennych, pertraktacjach w sprawie odszkodowania dla Żydów od RFN oraz prowadzeniu działalności organizacyjnej w duchu proizraelskim i prosyjonistycznym w środowiskach żydowskich; skupia żydowskie organizacje i związki polityczne, religijne i kulturalne ze wszystkich kontynentów, prowadzi biura w Nowym Jorku (siedziba władz Kongresu), Jerozolimie, Paryżu, Buenos Aires i Genewie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.