This article is not available in selected language.

Tas

tas [hebr.] – prostokątna lub kwadratowa srebrna tarcza zakończona górą łukowato, zawieszana na łańcuchach pośrodku Tory; zdobiona rytym lub rzeźbionym ornamentem roślinnym okalającym płytkę z nazwą święta, podczas którego winna być użyta, a czasem z żyd. emblematami lub nazwiskiem fundatora.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.