This article is not available in selected language.

Todta Organizacja

Todta Organizacja, niem. Organisation Todt  organizacja w III Rzeszy zajmująca się budową fortyfikacji, dróg, mostów, linii kol. i lotnisk na terenie Niemiec i krajów okupowanych; zał. 1938 i kierowana początkowo przez F. Todta (inspektora generalnego budowy dróg i 1940–42 min. Rzeszy ds. uzbrojenia), 1942–45 przez A. Speera; miała sieć własnych obozów pracy, wykorzystywała także więźniów innych obozów hitlerowskich i jeńców wojennych; sądzona w procesie norymberskim, uznana za ogranizację przestępczą.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.