Cmentarz przy dawnej ul. Smėlio – o powierzchni 0,26 ha, należał do członków gminy żydowskiej z Olity II. W pobliżu cmentarza przepływała rzeczka oddzielająca go od gminy. Jedynym zachowanym elementem cmentarza jest fragment murowanego ogrodzenia. Nie wiadomo, ile osób tu spoczywa. Prawdopodobnie zmarłych zaczęto grzebać na cmentarzu w pierwszej połowie XIX w.

Cmentarz jest porośnięty drzewami i krzewami. Obecnie stoją tu garaże, magazyn i in.[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/614/ [stan na 3 VI 2011].