W 1883 r. rabin Eliezer Szulawicz przy wsparciu rabina ze Stawisk Chaima Lejba Rotenberga-Myszkowskiego założył w Łomży jesziwę, czyli wyższą szkołę talmudyczną. Początkowo miała ona swoją siedzibę w wynajmowanym budynku. W 1886 r. przy ul. Jana z Kolna 8 wzniesiono siedzibę szkoły, w której znajdowała się sala wykładowa przeznaczona dla 250 studentów. Jesziwa ta cieszyła się dużym prestiżem, a w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia jej mury opuściło kilka tysięcy absolwentów. Istniała do 1941 roku. W latach 30. XX w. kierowana była przez zięciów Szulawicza: Mordechaja Gordona i Jehoszuę Rucha, a także rabina Mojżesza Rozensztajna[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Majecki H., Oświata żydowska na Białostocczyźnie w okresie międzywojennym, Białostocczyzna” 1998, nr 1, s. 56.