W 1818 r. w Olkuszu działały dwie szkoły żydowskie, tzw. chedery, w których uczyli melamedowie. W 1886 r. w całym powiecie olkuskim były 22 chedery. Piętnaście lat później szkół tych było 25, z czego w samym Olkuszu 8. Z czasem ich liczba urosła prawie dwa razy, ale w naszym grodzie oscylowała wokół 8-9[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] http://www.sp.olkusz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=1 [stan na 22 XII 2011].