W 1933 r. w Kownie powstało żydowskie gimnazjum (przy ul. Maironio 10/12), w którym nauczano w języku litewskim. Pozwolenie na założenie szkoły otrzymało Stowarzyszenie Nauczanie i Wychowanie (Mokslas ir auklėjimas) od ówczesnego ministra oświaty K. Šakenisa. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pierwszym dyrektorem gimnazjum miał zostać lektor z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Michelis V. Dovydas[1.1].

Jak donosił w 1933 r. dziennik „Lietuvos aidas”[1.2] gimnazjum od samego początku było krytykowane przez środowiska związane z ruchem Tarbut.

W pierwszym roku istnienia w szkole uczyło się ok. 160 uczniów (nie została utworzona jedynie 7. klasa z ośmiu gimnazjalnych). Większość gimnazjalistów wcześniej uczyła się w gimnazjum niemieckim. W szkole byli także uczniowie ze szkół żydowskich spoza Kowna. Szkołę tę ukończył m.in. Hermanas Perelšteinas, znany dyrygent i pedagog, który pod koniec lat 50. założył chłopięcy chór Ąžuoliukas (lit. Dąbek)[1.3].

Patrz: Pozwolenie ministra oświaty na założenie żydowskiego gimnazjum z wykładowym językiem litewskim .

 

Print
Footnotes