Szkoła religijna Talmud-Tora w Oświęcimiu powstała w 1910 roku[1.1]

Print
Footnotes
  • [1.1] Lucyna Filip, Żydzi w Oświęcimiu 1918-1941, Oświęcim 2003, s. 68-69 oraz Artur Szyndler, Status prawny Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 1890-1927, [w:] „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, tom III, red. K. Pilarczyk, Kraków 2003, s. 127-128.