W 1927 r. powstało żydowskie gimnazjum hebrajskie Švabės[1.1]. Budynek przy ul. Mindaugo 11 ufundowali Moišė Švabes i C. Elkesas. W latach 1929–1930 uczyło się w nim 202 chłopców i 166 dziewcząt[1.2].

Obecnie w budynku dawnego gimnazjum mieści się centrum biznesowe. Przy wejściu umieszczono tablicę z napisem w języku litewskim i hebrajskim: „Šiuose rūmuose 1927–1940 veikė Kauno žydų (hebrajų) gimnazija, kurios dauguma auklėtinių žuvo per holokaustą” (lit. W tym gmachu w latach 1927–1940 działało kowieńskie żydowskie gimnazjum hebrajskie, którego większość wychowanków zginęła w czasie Zagłady).

Print
Footnotes