Pierwszy cmentarz żydowski w Oświęcimiu został założony prawdopodobnie ok. 1588 roku. Niestety nie znamy jego dokładnej lokalizacji. Można jedynie przypuszczać, że znajdował się on w otoczeniu Wielkiej Synagogi. Zachował się bowiem dokument z 1588 r. świadczący o przekazaniu Żydom oświęcimskim przez Jana Piotraszewskiego terenu pod synagogę i cmentarz. Nie zachowały się żadne ślady po tej żydowskiej nekropolii[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Szyndler A., Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVII (do roku 1772). Zarys problematyki, „Studia Judaica” 2002-2003, nr 2-1 (10-11), s. 51.