Opuszczona obecnie trzypiętrowa kamienica przy ul. Wrzesińskiej 2 została wzniesiona w latach 1912–1920. Jej właścicielem w międzywojniu był Icchok Lichsztejn. W 1945 r. została znacjonalizowana. Ok. 2007 r. rozebrano będącą w fatalnym stanie technicznym oficynę. Od jesieni 1945 r. mieściła się tu pierwsza siedziba szkoły żydowskiej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Młynarczyk W., Warszawska Szkoła Żydowska Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, „Midrasz”, nr 4, 2010, ss. 10–18.