Nieznany jest rok nabycia tego budynku przez Gminę. Wiadomo, że drogą licytacji został sprzedany przez nią w 1847 r. ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, jednak w czerwcu 1854 r. Gmina odkupiła go za sumę 1 400 talarów. W 1899 r. na jego miejscu został wzniesiony nowy, okazały budynek, który przetrwał do dziś.

Oprócz biur i archiwum budynek mieścił cheder oraz mykwę w piwnicy (jej budowę rozpoczęto w 1854 r.). Siedziba Gminy znajdowała się tutaj do lipca 1941 roku. Po zakończeniu wojny przez pewien czas w budynku znajdowały się lokale organizacji żydowskich. W latach 1948–2012 był on siedzibą chóru „Lutnia”, dzięki czemu możliwe było utrzymanie go w odpowiednim stanie.

Obecnie budynek jest własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Na piętrze budynku mieściły się mieszkania, które Gmina Żydowska wynajmowała osobom bez względu na ich wyznanie. W latach 1894–1908 mieszkał tam Nathan Bartenstein, wieloletni sługa (szames) synagogi. W latach 30. XX w. w budynku mieszkali: Henryk Proskauer z rodziną (do 1935 r.), kantor Gecel Sojfer-Kirscholz  z rodziną (do 1931 r.), rabin Ajzyk Chameides z rodziną (od 1937 r.) i Marta Bartenstein (od 1938 r.)[1.1].

 

Print
Footnotes
  • [1.1] S. Pastuszka, Śladami pszczyńskich Żydów, Pszczyna 2012, s. 13 i n.