• Kallas Marian, Opis Lubienia z 1820 roku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, vol. 6, 1988.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, „Wydawnictwo Naukowe GRADO”, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
  • Kawski Tomasz, Żydzi z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i Bydgoszczy ocaleni z Shoah. Przyczynek do poznania struktury społeczno-zawodowej, zmian osadniczych oraz migracji ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej. ed. Ryszard Sudziński and Włodzimierz Jastrzębski, Toruń-Bydgoszcz 2001.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, vol. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1965.
  • Monografia powiatu włocławskiego. ed. Stanisław Laguna, Włocławek 1968.
  • Olejniczak Agnieszka, Żydzi w powiecie włocławskim(1918-1939), Włocławek 2000.
  • Pinkas ha Kehilolot. Encyclopaedia of Jewish Communities, vol. 4, Jerusalem 1976.
     
Print