Działki na rogu ul. Maironio i al. Laisvės należały do 1864 r. do kowieńskiego burmistrza Friedricha Denksy. Ich kolejnym właścicielem był kupiec M. Hausmann, który podwyższył istniejący już dom i przebudował fasadę (budynek stoi przy al. Laisvės 80). Na przełomie XIX i XX w. mieściła się tu filia Banku Narodowego. W 1914 r. budynek odnowiono i przebudowano nieco fasadę według projektu Jakuba Uszakowa.

Jeszcze w 1869 r. na dziedzińcu stanął murowany jednopiętrowy magazyn z podpiwniczeniem. W 1864 r. – także na dziedzińcu – właściciel wybudował duży i ozdobny dom modlitwy (autorem projektu był Szymon Gorski), który działał do 1941 roku. Obecnie w tym miejscu jest kowieńskie archiwum rejonowe.

Przy obecnej ul. Maironio 28 także w latach 60. XIX w. wzniesiono budynek z pomieszczeniami dla różnych instytucji. Na początku XX w. na pierwszym piętrze mieściło się polskie gimnazjum, a w latach 1931–1942 – prywatne gimnazjum żydowskie.
 

Print