Budynek powstał w 1878 r. z inicjatywy kupca Ilji Frumkina. Autorem projektu był – jak w przypadku wielu kowieńskich domów – Justyn Golinewicz. Początkowo budynek był wynajmowany przez sąd cywilny i kryminalny, a od 1883 r. – przez sąd rejonowy. W latach międzywojennych działał tu sąd rejonowy i sąd najwyższy. Po śmierci Ilji i Rebeki Frumkinów właścicielami zostali ich spadkobiercy.

Na parterze budynku od początku mieściły się sklepy. Na początku XX w. ich właścicielami byli: Gordon, Gruziner i Wilk. Działała tu także księgarnia Zawadzkiego i kino Bovi. W 1925 r. mieściły się tam również biura, m. in. Zingera czy Gordonówny. 

W 1931 r. dom wykupiło ministerstwo sprawiedliwości[1.1]Obecnie cały budynek zajmuje Sąd Okręgowy miasta Kowna. 

 

Print
Footnotes
  • [1.1] Lukšionytė-Tolvaišienė N., Kauno pastatai, [w:] Žydų kultūros paveldas Lietuvoje, red. A. Jomantas, Vilnius 2005, s. 78.