W XIX w. działka przy al. Laisvės 29 należała do kupca Żelichowskiego, a od 1903 r. – do Chasy Monaszewiczowej. W 1912 r. postawiła ona na miejscu drewnianego domu murowany budynek. Miała się w nim mieścić apteka. Autorem projektu byli M. Segalowski i Fiodor Malinowski.

Na domu – w stylu modernistycznym – zachowały się charakterystyczne dla początku XX w. napisy reklamowe. Na balkonowych metalowych barierkach można zobaczyć oryginalne roślinne i geometryczne motywy[1.1].
 

Print
Footnotes
  • [1.1] Lukšionytė-Tolvaišienė N., Kauno pastatai, [w:] Žydų kultūros paveldas Lietuvoje, red. A. Jomantas, Vilnius 2005, s. 89.