Dwupiętrowy dom Michelsona to najwyrazistszy przykład secesji w kowieńskiej architekturze. Girsza Michelson postawił budynek w 1909 r. według projektu Jakuba Uszakowa. Wewnątrz domu zachowały się charakterystyczne elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i geometrycznymi. Na wynajem komfortowych i drogich mieszkań mogli sobie pozwolić tylko bogaci mieszkańcy miasta, np. lekarze Rozen i G. Wolff. Właściciel mieszkał na drugim piętrze.

W latach międzywojennych dom wynajmowało litewskie ministerstwo spraw zagranicznych[1.1].

Obecnie w dawnym domu Michelsona mieści się Litewski Instytut Wychodźstwa. W 2011 r. powstał projekt założenia w tym budynku muzeum-biblioteki prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa[1.2]. Pomysł został zrealizowany i od poł. 2011 r. funkcjonuje pod tym adresem Biblioteka i Muzeum Prezydenta Valdasa Adamkusa (Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus).

Print
Footnotes
  • [1.1] Lukšionytė-Tolvaišienė N., Kauno pastatai, [w:] Žydų kultūros paveldas Lietuvoje, red. A. Jomantas, Vilnius 2005, ss. 86–88.
  • [1.2] Vaškevičius A., Lietuvoje kuriamas prezidento V. Adamkaus muziejus-biblioteka, [w:] Draugas. The Lithuanian world-wide daily [online] http://www.draugas.org/03-29-11vaskevicius.adamkus.html [dostęp: 15.05.2015].