Jewish Population of Świdwin[1.1]
1861 – 253
1871 – 347
1880 – 385
1885 – 342
1895 – 286
1905 – 241
1910 – 235
1925 – 230
1927 – 230[1.2]

Print
Footnotes
  • [1.1] D. Szudra: Demographic representation of the Jewish population of Western Pomorzu Zachodnim during the years 1871-1939. [W:] M. Jaroszewicz, W. Stępiński (Red.): Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku. Warszawa 2007.
  • [1.2] http://www.kirkuty.xip.pl/swidwin.htm